Hem

Transaktionsanalytisk Samtalsterapi, Handledning och Utbildning

Ulf Hedqvist

Jag heter Ulf Hedqvist och har jobbat med proffesionella samtal i 25 år.

Transaktionsanalys är min teoretiska bas men jag använder mig av många olika teorier som refererensram i mitt arbete. Exempelvis psykodynamisk teori och systemteori.

Jag är Certifierad Transaktionsanalytiker spec. psykoterapi och innhar även ett s.k ECP-European Certificate of Psychotherapy som är utfärdat av EAP-European Association of Psychotherapy.

Transaktionsanalys (TA) är en personlighetsteori och en systematisk psykoterapi för personlig växt och förändring.


Jag har två hemvister för min verksamhet. En i Västerås och en i Barcelona. Där erbjuder jag samtalsterapi, handledning och utbildning. Läs mer om detta på andra sidor på min hemsida.

Från hösten 2018 så kommer jag att ha möjlighet att vistas och jobba i Barcelona under långa perioder. Det är en härlig stad att jobba i och som genom sin öppenhet, tolerans och kreativitet uppmuntrar och stödjer personlig förändring och kreativa processer hos människor och personalgrupper.


Skulle Transaktionsanalys vara något för mig?

Jag tror det beror mycket på dig själv. Är du någon som har kontakt med andra människor i denna värld. Ja? Då skulle jag svara definitivt Ja på den frågan.

Studier har visat att TA ökar personlig medvetenhet och kan hjälpa oss med en massa saker i livet; självkänsla, hantera stress, bättre relationer med andra (personlig och proffesionell) förbättrat föräldraskap och psykolgisk hälsa.


Lycka till med din resa och låt mig veta om jag kan hjälpa till.

CEP Eric Berne, Carrer De Mallorca.Mitt TA-hem i Barcelona

Min samtalsmottagning på Stora Gatan i Västerås