Handledning

Transaktionsanalytisk Samtalsterapi, Handledning och Utbildning

Ulf Hedqvist

Vad är handledning?Handledning är inte psykoterapi! Det är nåt helt annat.


Det är viktigt att handleda personligt utan att gå in i psykoterapeutisk bearbetning. Med erfarenhet så klarar man det. Handledning är inte heller personalgrupp. Det är mer ett forum för nya idéer och infallsvinklar än ett beslutsforum.


"Att få samtal att fortsätta som har stoppat upp, det är handledning" sa en gång en av mina egna lärare och handledare. Jag tycker att detta är klokt och det stämmer med min erfarenehet. Det är bl.a detta som är handledarens expertfunktion. Samt att förstå personliga och mellanmänskliga processer, både för klienter som tas upp i handledning och för de personer som ingår i handledningen.


Handledaren är den som håller i handledningsprocessen. Ofta är handledaren inte expert på de handleddas arbetsuppgifter, men är den som lyfter fram den kunskap som finns hos den handledde, kollegorna i gruppen, hos handledaren själv.


När man arbetat så länge som jag som är man väl förtrogen med en bred flora av terapeutiska metoder exempelvis psykodynamisk teori, gestalttänkande samt systemteori.

Transaktionsanalys fungerar för mig som en övergripande teori och metod.


Jag erbjuder handledning för personalgrupper och individer inom:


- Missbruksvård

- Individ och familjeomsorg

- Socialvård

- Äldrevård

- Skola

- Andra vård och utbildningsområden


Just nu erbjuder jag handledning  i Västerås och Barcelona.


Läs mer om min verksamhet i Västerås här.


Läs mer om min verksamhet i Barcelona här.